มณีนุช แก้วสุวรรณ (เนยจี้)

Username
Password

ชื่อ : มณีนุช แก้วสุวรรณ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : เนยจี้

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : วาดรูป

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่นดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone