โชติรส โอชา (รสดี)

Username
Password

ชื่อ : โชติรส โอชา

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : รสดี

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ว่ายน้ำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet