ธีรเดช สันตะนุช ()

Username
Password

ชื่อ : ธีรเดช สันตะนุช

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba