มานิตา ฤกษ์เปรมปรีดิ์ ()

Username
Password

ชื่อ : มานิตา ฤกษ์เปรมปรีดิ์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet