วิชญ์พล คำปาน (ไบออส)

Username
Password

ชื่อ : วิชญ์พล คำปาน

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ไบออส

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรู้เพิ่มเติม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet