ปิยาภรณ์ เสงี่ยมสุข (มุกมิกซ์ขมิบตูด)

Username
Password

ชื่อ : ปิยาภรณ์ เสงี่ยมสุข

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : มุกมิกซ์ขมิบตูด

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : เต้น ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ความรู้ไปใช้ในวง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet