ไตรรงค์ รัตนอุปถัมภ์ (แซงค์)

Username
Password

ชื่อ : ไตรรงค์ รัตนอุปถัมภ์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : แซงค์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการมีประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum