สุชาวดี แดงตนุ (ยีนซี่)

Username
Password

ชื่อ : สุชาวดี แดงตนุ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ยีนซี่

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการที่ดี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone