สุทธิชัย รื่นรมย์ (พ.พี แจร๊ะๆ)

Username
Password

ชื่อ : สุทธิชัย รื่นรมย์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : พ.พี แจร๊ะๆ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ทำอาหาร

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet