ชัยพร พัฒนผล (โจ้จี้)

Username
Password

ชื่อ : ชัยพร พัฒนผล

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : โจ้จี้

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นกลองแสน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะอยากฝึกความสามารถ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet