กฤตเมธ บูชา (ฟลุ๊คปี้ขวด)

Username
Password

ชื่อ : กฤตเมธ บูชา

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : ฟลุ๊คปี้ขวด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเพิ่มความรู้ทางด้านดนตรีให้มากกว่าที่ตัวผมมีอยู่ในตอนนี้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone