ธัช บัวเขียว (บิ๊ว)

Username
Password

ชื่อ : ธัช บัวเขียว

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : บิ๊ว

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 1

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum