ธนธรณ์ อาชีวะ (ณัช)

Username
Password

ชื่อ : ธนธรณ์ อาชีวะ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ณัช

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn