สดุดี เรืองขจิตร (เกล้า าา.)

Username
Password

ชื่อ : สดุดี เรืองขจิตร

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : เกล้า าา.

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 1

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อพัฒนาฝีมือและจะได้มีความรู้มากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare