กิตติภพ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (มิโด้)

Username
Password

ชื่อ : กิตติภพ ลภาพรรณวิสุทธิ์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : มิโด้

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มีประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet