ณัฐตรัยรัตน์ แซ่เจียว (ปุณ)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐตรัยรัตน์ แซ่เจียว

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : ปุณ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone