โยธิน บุญศิริ (โยโย้)

Username
Password

ชื่อ : โยธิน บุญศิริ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : โยโย้

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้ความรู้มากกว่าเดิม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum