ณฐพนธ์ สว่างวงศ์ (เต๊ะ)

Username
Password

ชื่อ : ณฐพนธ์ สว่างวงศ์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : เต๊ะ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นปิงปอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone