ภาณุพงศ์ ปัญญา (ปิ๊กกี้)

Username
Password

ชื่อ : ภาณุพงศ์ ปัญญา

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ปิ๊กกี้

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้มากกว่าที่มีอยู่


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet