กลมลักษณ์ ชัยประภา ()

Username
Password

ชื่อ : กลมลักษณ์ ชัยประภา

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone