ธนากร กรทรัพย์ (เต้)

Username
Password

ชื่อ : ธนากร กรทรัพย์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : เต้

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : วาดรูป

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆเเละอยากจะสนุกเเละเป็นเพื่อนกับทุกๆคน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone