วราภรณ์ ปรางเทศ (ดรีม)

Username
Password

ชื่อ : วราภรณ์ ปรางเทศ

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Auto Saxophone

ชื่อเล่น : ดรีม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการประสบการณ์มากขึ้นค่ะ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Auto Saxophone