ตะวัน ทองเลิศ (อ๊อฟ)

Username
Password

ชื่อ : ตะวัน ทองเลิศ

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Auto Saxophone

ชื่อเล่น : อ๊อฟ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการประสบการณ์ครับ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Auto Saxophone