วิทยา ไพลิน (หนึ่ง)

Username
Password

ชื่อ : วิทยา ไพลิน

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : หนึ่ง

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ตีฉิ่ง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากไปฝึกการเอาตัวรอด


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum