ภูริภัทร ดวงแว่ว (บีม)

Username
Password

ชื่อ : ภูริภัทร ดวงแว่ว

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : บีม

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ทำเครื่องเสียง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum