ปรีชญา คำพินิจ (เดือน)

Username
Password

ชื่อ : ปรีชญา คำพินิจ

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เดือน

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อพัฒนาด้านดนตรีตรีให้ดีขึ้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet