รุ่งทิวา ครองสุข (ยุ้ย)

Username
Password

ชื่อ : รุ่งทิวา ครองสุข

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : ยุ้ย

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : พอเล่นกีฬาบางชนิด

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะว่าอยากเข้าค่ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่เข้าค่ายลูกเสื้อบ้าง555


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone