ปณิตา พลอยงาม (มุก)

Username
Password

ชื่อ : ปณิตา พลอยงาม

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : มุก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เทคอนโด

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet