พรพิพัฒน์ สร้อยมาลา (ฟองเบียร์)

Username
Password

ชื่อ : พรพิพัฒน์ สร้อยมาลา

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : ฟองเบียร์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : เป่าขลุ่ย

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare