พีระพงษ์ ล้อมนาค (ธัช)

Username
Password

ชื่อ : พีระพงษ์ ล้อมนาค

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : ธัช

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เบท

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum