ประเสริฐ วัฒนรังษี (พี่นิค)

Username
Password

ชื่อ : ประเสริฐ วัฒนรังษี

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : พี่นิค

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กิจกรรมสันทนาการ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากจะนำความรู้ที่มี ถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและเด็กและเยาวชนที่สนใจได้ความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum