น้ำทิพย์ คนซื่อ (แพรว)

Username
Password

ชื่อ : น้ำทิพย์ คนซื่อ

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : แพรว

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet