พิสิฐ ชนะการณ์ (โป้ง)

Username
Password

ชื่อ : พิสิฐ ชนะการณ์

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : โป้ง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : Inspirations.


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone