วันเฉลิม จินดา (บ๊อบ)

Username
Password

ชื่อ : วันเฉลิม จินดา

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : บ๊อบ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กีฬาฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อาหารของผมคือดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare