ทรงธรรม สุรพิศาลพัฒน์ (ข้าว)

Username
Password

ชื่อ : ทรงธรรม สุรพิศาลพัฒน์

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : ข้าว

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : การจัดการบริหาร,Demi Chef

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เราจะก้าวไปด้วยกัน...


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare