พิพัฒน์ เพ็งทองแก้ว (พัฒน์)

Username
Password

ชื่อ : พิพัฒน์ เพ็งทองแก้ว

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : พัฒน์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : sound EN

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เหตุผลไม่มีอะไรมากมาย ครับ เพราะดำเนินการงานมานาน เป็น การเริ่มต้นมิตรภาพ เครือข่ายแห่งดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone