วิรัติ กฤษดำ (แม็ค)

Username
Password

ชื่อ : วิรัติ กฤษดำ

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : แม็ค

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เยอะแยะ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : วันนี้ครูๆหลายท่านช่วยกันปลูกต้นไม้ให้กับ วงดุริงยางค์จันทบุรี ครูๆทุกๆคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นร.ทุกท่าน จะช่วยรดน้ำ ำรวนกินต้นไม้ต้นนี้ให้อยู่ถึงลูกหบ่นต่อไป และเรามาปรับทัศนคติการอยู่ร่วมกันของ นร.วงโยธวาทิตต่างๆฝึกการช่วยเหลือ ทักษะผู้นำ สร้างสังคมแห่งการเรียยรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โครงการนี้จัดตั้งเพื่อเยาวชน ลูกหลานชาวจันทบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จังหวัด ประเทศชาติ สืบไป


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium