ทรงวุฒิ ลิ่วสุนทร (มิ้งค์)

Username
Password

ชื่อ : ทรงวุฒิ ลิ่วสุนทร

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Voice

ชื่อเล่น : มิ้งค์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ฟุตบอล วิ่งมาราธอน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Voice