สุชาดา อนันตศรี (หมวย)

Username
Password

ชื่อ : สุชาดา อนันตศรี

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : หมวย

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : รำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet