ณัฐณิชา ม่วงศักดิ์ (ไนซ์)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐณิชา ม่วงศักดิ์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : ไนซ์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone