ยุวดีญ์ เพิ่มสุข (อั้ม)

Username
Password

ชื่อ : ยุวดีญ์ เพิ่มสุข

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Keyboard Percussion

ชื่อเล่น : อั้ม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Keyboard Percussion