อัคนี สมดี (แซ็ก)

Username
Password

ชื่อ : อัคนี สมดี

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : แซ็ก

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare