นัท ถิด (นัท)

Username
Password

ชื่อ : นัท ถิด

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : นัท

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare