วงศ์พันธ์ อุปชิน (พุฒ)

Username
Password

ชื่อ : วงศ์พันธ์ อุปชิน

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : พุฒ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare