นันทพงษ์ ทองใบบน (โอ๊ต)

Username
Password

ชื่อ : นันทพงษ์ ทองใบบน

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : โอ๊ต

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare