ธวัชชัย ประวิเศษ (เพชร)

Username
Password

ชื่อ : ธวัชชัย ประวิเศษ

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : เพชร

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : วอลเล่บอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum