ยงยุทธ เย็นจิตร์ (ป๋อง)

Username
Password

ชื่อ : ยงยุทธ เย็นจิตร์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : ป๋อง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum