พรณรงค์ ทรัพย์คง (อี๊ด)

Username
Password

ชื่อ : พรณรงค์ ทรัพย์คง

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : อี๊ด

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : คอมพิวเตอร์ , ทำอาหาร

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ต้องการเห็นการพัฒนาของเยาวชน ต้องการการสร้างเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีต่อประเทศชาติ ต้องการทำกิจกรรมที่ดี ๆ ให้กับเยาวชน อยากเห็นเยาวชนพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างจริงจัง เพราะการทำอะไรๆ จริงๆ จังๆ สักอย่างจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในขั้นสูงต่อไป ในทุกๆ เรื่องครับผม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet