อรรถชัย พูลบ่อโพธิ์ ()

Username
Password

ชื่อ : อรรถชัย พูลบ่อโพธิ์

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ทรอมโบน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : 1. อย่าได้ความรู้และประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet