เจษฎา บุญโยประการ (เจ)

Username
Password

ชื่อ : เจษฎา บุญโยประการ

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เจ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet